Non-Agricultural Land :कागदपत्रे, अर्ज, संपूर्ण माहिती

Non-Agricultural Land अर्ज करण्याची पद्धत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. अर्ज मिळाल्यावर जिल्हाधिकारी सात दिवसात तहसीलदारांना अर्ज पाठवतात. तहसीलदार अर्जाची पाहणी करतात आणि त्यानुसार पुढची प्रोसेस केली जाते.

Non-Agricultural Land

तहसीलदार कोणत्या गोष्टीची पाहणी करतात

 • जमिनी गाव पातळीवर शेतकरी सहकारी विकास सोसायटीकडून कोणतेही कर्ज भरल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे.
 • जी जमीन एन ए करायचे आहे ती कोणत्याही कामासाठी किंवा प्रकल्पासाठी घ्यायची किंवा अधिक्रहित करायची नाही असे सांगणारे तलाठ्याचे पत्र घ्याव लागेल.
 • तहसीलदार जमिनीचा मालक आहे का नाही हे तलाठ्याकडून चौकशी करून घेतात.
 • तसेच तहसीलदार हे जमीन एन ए झाल्यानंतर पर्यावरणीय अडचणीत किंवा प्रकल्पाला धोका असणार नाही हे पाहतात.
 • तहसीलदार ही सगळी तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी जमीन रूपांतराची ऑर्डर किंवा आदेश काढला जातो आणि तलाठी कार्यालयात जमीन जी एन ए अशी नोंद केली जाते.
 • तर अशाप्रकारे एन ए ची प्रोसेस आहे.
 • यामध्ये महत्त्वाची सूचना एनए झालेली जमिनीचा त्या कामासाठी उपयोग जर झाला नाही तर ती एनए म्हणून रद्द केली जाते.
 • आणि भरलेली जी रक्कम म्हणजेच नजराना तो सरकारकडे जमा केला जातो त्यानंतर पैसे परत भेटत नाही.
Jilha Parishad Bharti 2023

हक्कसोडपत्र कसे रद्द करावा

Non-Agricultural Land कागदपत्रे

 • जिल्हाअधिकारी कार्यालयात मिळणारा फॉर्म भरून त्यावर कोर्टाचा पाच रुपयाचा स्टॅम्प,
 • जमिनीचा सातबारा,
 • आठ अ उतारा,
 • उत्तराच्या चार झेरॉक्स,
 • जमिनीचा फेरफार उतारा,
 • महसूल विभागाकडे रेकॉर्ड,
 • अधिकाऱ्याकडून जमिनीचे कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र,
 • तालुका जमीन रेकॉर्ड कार्यालयाने दिलेला जमिनीचा नकाशा लागेल,
Jilha Parishad Bharti 2023

नातवाचा आजोबांच्या संपत्तीवरील अधिकार असतो का?

 • Non-Agricultural Land जर इमारतीसाठी एन ए करायचे असेल तर बिल्डिंग प्लॅनचा 8 प्रतिही लागेल.
 • जर जमीन कोणत्याही प्रकल्पाच्या आड येत नसेल तर त्याची खातर जमा करण्यासाठी चालू सातबारा लागेल.
 • जमीन राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग जलद गती महामार्ग यामध्ये येत असेल तर राज्य महामार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जलद गती महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून नहारकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
 • आणि ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते,
 • जर शहरी भागात असाल तर महापालिका किंवा शहरी स्वराज्य संस्थेचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते,
 • जर जमीन बॉम्बे वही वाट आणि शेती फायदा 1948 अंतर्गत असेल तर त्यासाठी परवानगी 43 63 नुसार मिळणे आवश्यक असते.

BBT Plus 399 Scheme :399 दिवसाच्या ह्या योजनेत फायदाच फायदा

Magel Tyala Vihir 2023 :आता मागेल त्याला मिळेल विहीर आताच करा अर्ज

Leave a Comment

error: Content is protected !!